Медицински центар св Џозефа првом спрату картице
Карта центра здравље земљишта Светог Јосипа спрат